Kontakt: +421 903 297 287 // rezervácia //golfbell@golfbell.sk

O škole

Junior Golfbell Academy vznikla v r. 2007 a začínala iba s tromi deťmi. Myšlienka zaujala viacerých rodičov a v r. 2008 trénovalo celosezónne už desať detí. Systematický tréning priniesol dobré výsledky a povzbudenie do ďaľšej práce s talentovanou mládežou. Domnievam sa, že výchova mládeže získa veľkú podporu v mnohých golfových klubov.

Akadémia v sezóne 2012 prešla úplne do GC Welten v Báči. Hlavným dôvodom neboli len výborné tréningové podmienky pre všetky deti, ale aj záujem vedenia klubu o prácu s mládežou. Bola vytvorená juniorská reprezentácia klubu, ktorú čaká v najbližšej sezóne obrovská podpora zo strany klubu. Z akadémie je zaradených desať členov. Počas sezóny Golfbell Academy nadviazala spoluprácu s Petrom Wiegerom, ktorý je asistentom reprezentačného trénera Garry Allissa. Touto spoluprácou je v akadémii zabezpečené  nielen pokračovanie plynulého výkonnostného rastu, ale umožňuje venovať sa vo väčšom rozsahu výchove najmenších. Výsledky práce je možné sledovať na stránke v časti Výsledky a Fotogaléria. 

Niekoľko výsledkov z r. 2008:

Natália Hečková vyhrala Golfík Tour, US Kids Tour, dosiahla HCP 9,7 a bola zaradená do reprezentácie mládeže i žien.

Jasmína Hečková vyhrala Mercedes Lady Cup a bola zaradená do reprezentácie mládeže.

V US Kids Tour 10 detí pri účasti 97 detí získalo polovicu celkových bodov a vyhrali štyri kategórie (Natália Hečková, Dávid Pevala, Hanka Dzubáková, Katarína Drocárová).

Niekoľko výsledkov z r. 2009:

Natália Hečková - účasť ako reprezentantka Slovenska na European Young Masters do 16 rokov v rezorte Golf National pri Paríži, v rámci SKGA túry získala prvé miesto a niekoľko pódiových umiestnení, všetko v seniorskej súťaži.

Jasmína Hečková 2. miesto na Juniorských Majstrovstvách Slovenska v kat. do 16 r.

Hana Dzubáková 3. miesto na Juniorských Majstrovstvách Slovenska v kat. do 12 r.

Alexandra Patáková 3. miesto na Juniorských Majstrovstvách Slovenska v kat. do 14 r.

US KIDS Tour v r. 2009:

V 11 člennej nominácii do Škótska v roku 2009 bolo 5 detí našej akadémie:
Natália Hečková (kat. do 13 rokov - 14 miesto), Hana Dzubáková (kat.  do 10 rokov - 11 miesto), Soňa Drocárová (kat. do 9 rokov - 14 miesto),  Drocárová Katarína (kat. do 8 rokov - 9 miesto), Dávid Pevala (kat. do 13 rokov - 40 miesto).

Na US KIDS Tour pri účasti 125 detí sme vyhrali  jedno prvé miesto (K. Drocárová), tri druhé (S. Drocárová,  J. Liba, H. Dzubáková) a dve tretie miesta (A. Abrahámová, P. Košík)  v celkovom celoročnom rebríčku.  Samozrejme počas roku v jednotlivých kolách získali veľké množstvo umiestnení na pódiu i ďaĺšie naše  deti.

Golfbell Academy navyše získala pre Golf and County Club Bratislava - Bernolákovo v súťaži klubov vynikajúce prvé miesto.

Niekoľko výsledkov z r. 2010:

Natália Hečková – prepracovala sa počas sezóny na 1. miesto v rebríčku žien, vyhrala skvelým spôsobom vo Veľkej Lomnici turnaj Faldo série, reprezentovala Slovensko viac krát v zahraničí, na MS v Argentíne vyrovnala najlepší výsledok Zuzany Kamasovej na tomto podujatí, majsterka Slovenska družstiev

Jasmína Hečková – juniorská majsterka Slovenska do 16 rokov, majsterka Slovenska družstiev, 2. miesto v celoročnom rebríčku TON

Hanka Dzubáková – juniorská majsterka Slovenska do 12 rokov

Soňa Drocárová – 3. Miesto na juniorských majstrovskách Slovenska i v rebríčku TON, úspešne bojovala i vo finále US Kids v Škótsku spolu s mladšou sestrou Katarínou, ktorá obsadila výborné 6. miesto

Natália a Jasmína Hečkové, Hanka Dzubáková a Soňa Drocárová sú zaradené do reprezentácie

Výrazné zlepšenie zaznamenali starší chlapci a to Matúš Machnič, Matej Malíček a Samuel Hošovský

Na pódiách opakovane stáli i Matej Zeman, Jakub Liba, Barbora Mrázová, Barborka Lacková, Katarína Drocárová  a Katarína Ravluková

Niekoľko výsledkov z r. 2011:

Na MSR družstiev žien zastupovali akadémiu vo víťaznom družstve GCC B-B dve hráčky: H.Dzubáková a S. Patáková, na druhom mieste v družstve GC Welten J. Hečková. Medzi mužmi získal druhé miesto M. Machnič. Týmový duch nám získal aj pohár Zuzany Kamasovej: S. a K. Drocárová, B. Lacková, H. Dzubáková,A. Mráz a J. Liba. Na TON získala akadémia pre GCC B-B celkové tretie miesto. Do 12 rokov sa umiestnili: S. Drocárová a J. Liba na treťom miesto, do 14 rokov: H. Dzubáková na treťom miesto a S. Hošovský na 4. mieste.

Natália Hečková – rebríčková jednotka, z piatich turnajov KPMG tour vyhrala štyri, druhá na MSR jednotlivcov i na jamky, víťazka Faldo Series v Lomnici a víťazka finále Faldo Series. Stála členka reprezentačných podujatí v zahraničí, prvá účasť na turnaji LET na Táľoch.

MSR juniorov:

do 12 rokov – S. Drocárová – 2. miesto, K. Drocárová – 4. miesto, J. Liba – 4. miesto
do 14 rokov – H. Dzubáková – 2. miesto
do 16 rokov – M. Malíček – 2. miesto, S. Patáková – 3. miesto

Nestratili sa ani hráči, ktorí sa nemohli vzhľadom na vek zúčastniť už TON tour. Je určite potrebné spomenúť M. Malíčka, B. Mrázovú, B. Lackovú a A. Mráza, z tých mladších P. a K. Ravlukové, a A. Szabó.

Niekoľko výsledkov z r. 2012:

Na MSR družstiev žien GC Welten nominoval 2 družstvá, ktoré získali: 1. miesto (N. a J. Hečková) a 3. miesto (H.Dzubáková, S. Drocárová). Šesť hráčok z ôsmich sú odchovancami akadémie. Obhájili sme aj pohár Zuzany Kamasovej: K. Kresťanková, H. Dzubáková, S. Drocárová, K. Drocárová, M. Gašparec a A. Mráz. Na TON akadémia obhájila celkové tretie miesto. Do 12 rokov: K. Drocárová na 1. mieste a do 14 rokov: H. Dzubáková na 3. mieste.

Natália Hečková – rebríčková jednotka, golfistka roka 2012, vyhrala jamkovku a MSR juniorov do 21 rokov,  členka víťazného družstva GC Welten a GC Austeriltz v Čechách. Reprezentovala na ME a MS, zúčastnila sa druhý krát na turnaji LET na Táľoch.

MSR juniorov:

do 12 rokov – K. Drocárová – 1. miesto
do 18 rokov – M. Malíček – 3. miesto – víťaz Faldo Series do 16 rokov v Tatranskej Lomnici
do 21 rokov – N. Hečková 1. miesto

Na reprezentačných sústredeniach mládeže sme mohli sledovať hráčov akadémie: N. Hečková, J. Hečková, M. Malíček, H. Dzubáková, B. Mrázová, S. Drocárová a K. Drocárová. Okrem toho z našich bývalých členov sme videli: M. Machnič, A. Abrahámová, S. Patáková, M. Gašparec a M. Zeman. Na US Kids tour v kategórii do 8 rokov obsadili T. Szabó, M. Kudláč a D. Kuráň prvé tri miesta.